HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Skutočné názory evaluátorov projektov

Aktualita

Pozrite si ako vidia úspešnosť projektových návrhov skusní hodnotitelia….

Čo si skutočne myslia evaluátori pri hodnotení projektov…

Ich rady a odporúčania…

 

Stručne, jasne a výstižne!