HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Školenie o zapájaní občanov do politiky súvisiacej s vedou, technológiami a inováciami

Aktualita

Tento vzdelávací kurz reaguje na konkrétny nedostatok skutočných a legitímnych miest, prostredníctvom ktorých inštitúcie môžu skúmať náhľady, očakávania a predstavy občanov o záležitostiach, ktoré sa týkajú všetkých.
Táto odborná príprava sa zaoberá vedou pre politickú oblasť, v ktorej je potrebná angažovanosť občanov a je dôležitá na zabezpečenie kvality procesov tvorby politík v situáciách opísaných v rámci „post-normálnej vedy“, kde „fakty sú neisté, Vysoké nároky a naliehavé rozhodnutia. „Táto odborná príprava bude preto skúmať participatívne prístupy na diskusiu o vedecko-technickom vývoji a bude diskutovať o tom, čo robí dôveryhodné vzťahy medzi vedeckou komunitou a verejnosťou dôveryhodnou.
Stručne povedané, toto školenie ponúka praktické úvahy o teoretickej a regulačnej báze, ako aj o spôsoboch zapojenia občanov. Zameriava sa na všetkých odborníkov pracujúcich na rozhraní vedy, spoločnosti a politiky.

Počet miest je obmedzený na 25 osôb.

Zainteresované osoby musia zaslať životopis a podporný list na jrc-sts@jrc.ec.europa.eu.
Termín na podanie žiadosti: 20. augusta 2017

Viac informácie nájdete tu.