Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rozsiahly švajčiarsky výskum Covid-19

ERA Aktualita

Oblasti
  • Výskum Covid-19
Výskum Covid-19 vo Švajčiarsku. Zdroj: https://www.snf.ch

Počas pandémie koronavírusu podporila Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) celkovo 114 výskumných projektov Covid-19, na ktoré použila finančné prostriedky vo výške viac ako 45-miliónov CHF.

V Národnom výskumnom programe „Covid-19“ (NRP 78) pracuje okolo 200 výskumníkov v 28 projektoch s celkovým rozpočtom 20-miliónov CHF. Ďalší výskumný program o Covid-19 sa čoskoro začne.

Bolo to prvýkrát, čo SNSF vybudovala výskumnú infraštruktúru v tak krátkom období z dôvodu akútnej krízy, čo jej umožnilo rýchlo spustiť a primerane podporiť naliehavé výskumné projekty. Špeciálnou výzvou o koronavírusoch v marci 2020 a spustením Národného výskumného programu „Covid-19“ (NRP 78) v apríli 2020 vytvorila SNSF rámec pre výskum koronavírusov na optimálnu podporu švajčiarskych výskumníkov vo veľmi krátkom čase.

Priebežné plánovanie a priebežné výsledky

Výskumníci ľahko prekonali výzvu začať projekty rýchlejšie ako zvyčajne. Viac zápasili s mimoriadne dynamickou oblasťou výskumu a s logistickými a personálnymi problémami, z ktorých niektoré súviseli s blokádou. Navyše, veľa otázok, ako napríklad okolo Long Covid choroby, sa objavilo až počas pandémie. Ako uviedol Nicolas Rodondi, profesor v Bernskom ústave primárnej zdravotnej starostlivosti (BIHAM) a člen Národnej výskumnej rady SNSF: „Bolo to potešenie vidieť, ako sa na celom svete vytvorili nové výskumné spolupráce, aby odpovedali na tieto otázky. Tiež na nás urobila dojem kreativita a agilnosť výskumníkov v tomto konkurenčnom prostredí, s ktorým stále čelia novým výzvam.“

Široké spektrum od základného výskumu po klinické skúšky

V ranej fáze pandémie poskytli epidemiologické a monitorovacie projekty pre švajčiarsku národnú vedeckú pracovnú skupinu Covid-19 dôležité zistenia, napríklad o prenosnosti vírusu, pohybovom správaní sa obyvateľstva počas blokovania alebo týždenných analýzach pre prijatie ochranných opatrení. To umožnilo Spolkovej rade prispôsobiť svoje odporúčania zodpovedajúcim spôsobom. Ďalším skorým míľnikom bol vývoj lacného hromadného testu výskumnou skupinou v EPF Lausanne, ktorý po prvýkrát umožnil odhaliť protilátky špecifické pre Covid-19 v širokých skupinách populácie. Ako vysvetlila Isabella Eckerle z Univerzitnej nemocnice v Ženeve: „Vďaka týmto testom sa nám podarilo získať informácie o šírení vírusu v materských školách.“ Monitoring odpadových vôd EAWAG Dübendorf, ktorý veľmi presne meria koncentráciu vírusov SARS-CoV-2 vo vodných útvaroch, bol obrovským úspechom. Po počiatočnej výskumnej fáze sa monitorovanie rozšírilo na viac ako sto lokalít.

Medzi dôležité zistenia z biomedicínskej oblasti patrí špeciálna expozícia a rôzne kurzy medzi deťmi, kognitívne a neuropsychologické účinky na duševné zdravie dospelých a uznanie Long Covid ako zdravotného problému, ktorý stále nie je dostatočne pochopený. Početné klinické štúdie sa pokúšali otestovať látky indikované na iné ochorenia u pacientov s Covid-19. Hoci bolo možné vyvinúť niekoľko úspešných prístupov, štúdie boli tiež prerušené, pretože sledované stratégie sa ukázali ako neúčinné.

Výskum vytvára riešenia: vývoj senzorov a vakcín

Medzi konkrétne výsledky výskumných projektov patrí senzor vyvinutý výskumníkmi z ETH Zürich, ktorý využíva novo vyvinutú metódu na filtráciu aerosólov obsahujúcich Sars-CoV-2 zo vzduchu, ako aj biosenzor, ktorý meria koncentráciu vírusov vo vnútornom vzduchu vo domovoch ošetrovateľstva a nemocniciach a spustí príslušné varovania.

Niekoľko výskumných projektov sa venuje vývoju nových korona vakcín. Priekopník vakcín Steve Pascolo z Univerzitnej nemocnice v Zürichu chce napríklad zdokonaliť a ďalej rozvíjať overené prístupy mRNA. Volker Thiel z Univerzity v Berne chce sprístupniť živú vakcínu ako nosný sprej. Až klinické fázy ukážu, či a ktorý z týchto prístupov prejde do schválenia. Ako uviedol Volker Thiel, ktorého projekt je na začiatku klinickej fázy I: „Bez spolupráce s priemyslom sa takéto preteky nedajú vyhrať.“ Spolupráca s priemyslom umožňuje testovať kandidátov vakcín v klinických skúškach a poskytnúť infraštruktúru na výrobu vakcín a distribúciu.

Pozitívne priebežné hodnotenie

Marcel Salathé je profesorom epidemiológie na EPF Lausanne a prezidentom riadiaceho výboru NRP 78. Po dvoch rokoch výskumu je jeho vlastné hodnotenie doterajšieho programu pozitívne. Ako uviedol: „Napriek vysokému tlaku a niekedy ťažkým pracovným podmienkam vedci v oblasti koronavírusov vo Švajčiarsku predložili pôsobivé výsledky.“ Ďalej dodal: „Keďže vírus zostane s nami, výskum musí pokračovať s vysokou prioritou.“ Výskumné projekty v NPR 78 budú pokračovať do konca júna 2023. Výskum v Národnom programe výskumu „Covid-19 v spoločnosti“ (NPR 80) začne v decembri 2022. Projekty programu skúmajú spoločenské dimenzie, procesy a opatrenia súvisiace s riešením pandémie.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.snf.ch; zverejnené: 7. 9. 2022, autor: rpa