HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SEWP 2020 Twinning & ERA Chairs

Aktualita

V rámci výzvy H2020-WIDESPREAD-05-2020 Twinning s uzávierkou 14.11.2019 bolo celkovo predložených 439 projektových návrhov.

V rámci výzvy H2020-WIDESPREAD-06-2020 ERA Chairs s uzávierkou 14.11.2019 bolo celkovo predložených 114 projektových návrhov.

16.12.2019; F&T Opportunities; nah