HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Séria partnerských podujatí pre výzvu H2020 Green Deal Call

Aktualita

Sieť IrRADIARE, Science for Evolution organizuje v novembri a decembri sériu partnerských podujatí zameraných na rozšírenie spolupráce pri tvorbe projektových návrhov a formovanie konzorcií do aktuálne otvorenej najväčšej tematickej výzvy H2020 Green Deal Call.

Na virtuálnom podujatí v rámci sekcie tzv. pitching session budete mať možnosť prezentovať svoju organizáciu, projektové idey, návrhy a expertízu, ktorú ponúkate v rámci jednotlivých tém výzvy H2020 Green Deal Call. Spolu sa bude konať sedem panelov, ich dátumy, témy ako aj bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť nájdete v brožúre.

Ak by ste mali záujem na podujatí vystúpiť ako speaker v niektorom zo 7 panelov, konečný termín na prihlásenie sa do prvého panelu (uskutoční sa 24.11.2020) je už 19.11.2020. V prípade záujmu o účasť kontaktujte prosím p. Kamilu Olchowicz (kamila.olchowicz@irradiare.com).

Účasť na podujatí je bezplatná!