HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Séria online seminárov organizovaných ESA

Aktualita

ESA pripravila sériu online podujatí, pričom prvá téma ja naplánovaná už medzi novembrom – decembrom 2020 a bude sa dať sledovať na ESA TV TWO.

Aktuálna téma semináru bude: Space for Twin Cities – The Circular Cities seen from space

Občania sú dnes súčasťou ekosystému mestských inovácií. Mestská inteligentná inovácia je vnímaná ako proces zmien, ktorý sa dáva do pohybu a neustále ho navrhujú ľudia, ktorí sa stávajú hlasnejšími a získavajú novú rolu v procese mestského rozhodovania. V tejto súvislosti sú mestá založené na údajoch, aby uspokojili potreby občanov. Umožní tak mestským systémom a službám reagovať a konať na základe údajov v reálnom čase. Generovanie, analýza a zdieľanie veľkého množstva údajov (vrátane satelitných údajov) je nielen užitočné pre miestne samosprávy pri poskytovaní lepších riešení pre inteligentné mestá, ale vedie aj k príjmom pre podniky spravujúce tieto údaje.

Vesmírne vertikály majú kľúčovú úlohu v ekosystéme inteligentných miest ako technologický predpoklad, ktorý tvorí jadro nákladovo efektívnych obchodných modelov.

Pozrite si video

Zdroj: #ESA, 16.11.2020, kas