HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár MSCA Individual Fellowship 2017

Aktualita

Dňa 11. júla 2017 sa v Bratislave v CVTI SR uskutočnil seminár MSCA Individual Fellowship 2017 (MSCA IF) v konferenčnej miestnosti č. 235 na 2. poschodí.

Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite pre výskumníkov na postdoktorandskej a vyššej úrovni.

Program

Prezentácie:

Pravidlá v rámci MSCA IF a Ako podať úspešný projekt

Rady a tipy hodnotiteľa

Skúsenosti držiteľa grantu

Horizont_2020/20170711_Sem_MSCA-IF_2991s.jpg />