HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seal of Excellence – MSCA- IF- 2019

Aktualita

Európska komisia udelila Seal of Excellence (SoE) 2 136 výskumným pracovníkom v rámci výzvy MSCA – IF – 2019. Seal of Excellence sa udeľuje projektovým návrhom, ktoré dosiahli bodové skóre  od 85% a viac, ale nemohli byť financované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov rozpočtu.

Tlačová správa

SoE on the MSCA website

Podporné schémy pre držiteľov SoE MSCA

Zdroj: EK, zverejnené 25. 3. 2020, ivh