HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Science with and for Society 2019

Aktualita

Máte záujem o účasť na projektoch v oblasti Vede so spoločnosťou a pre spoločnosť H2020?

Ste koordinátorom návrhu projektu hľadajúci partnera?

Hľadáte partnera do projektu?

Sieť NCPs SiS.net2 pre oblasť „Veda pre spoločnosť a so spoločnosťou“ Horizontu 2020 pozýva všetky zainteresované strany zapojené do programu, aby prišli na brockerage event, ktorý sa uskutoční v Bruseli.
Podujatie je organizované v spolupráci s Európskou komisiou sa uskutoční dňa 14. decembra 2018 v Bruseli.

Hlavným cieľom podujatia je zo strany EK poskytnúť z prvej ruky o nadchádzajúcich výzvych na rok 2019 v tejto oblasti a zapojiť všetky zainteresované strany (univerzity, výskumné inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti, malé a stredné podniky , verejné orgány, vedecké strediská atď.) s cieľom mať možnosť stretnúť potenciálnych koordinátorov a partnerov v tomto prostredí.

Máte v úmysle pripraviť návrh v tejto oblasti (SwafS) v rámci výziev na rok 2019 Začnite budovať svoje konzorcium už dňa 14. decembra 2018 v ​​Bruseli.

Ako sa môžem zaregistrovať na podujatie?

Podrobné informácie o registrácii a programe udalosti nájdete na webovej stránke podujatia: https://horizon-swafs2019.b2match.io/
Viac informácií o programe Science with and for Society nájdete na webovej stránke Európskej komisie – website