HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Science is Wonderful!

Aktualita

Výzva na podávanie žiadostí na výstavu „Veda je úžasná!“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.-24.9.2020 a má priniesť verejnosti svet vedy, výskumu a inovácií. Tento rok sa výstava uskutoční v plnom rozsahu online a osloví viac európskych občanov ako kedykoľvek predtým v rámci druhého ročníka „Európskych dní výskumu a inovácií“.


Prostredníctvom množstva digitálnych aktivít budú vedci interagovať s deťmi, študentmi a občanmi, vysvetľovať akú úlohu zohrávajú vedci v po-krízovom kontexte a zdôrazňovať aký vplyv má výskum na každodenný život občanov. Podujatie sa bude venovať aj stovkám zainteresovaných strán z celej Európy v rámci Európskych dní výskumu a inovácií: budete s nimi môcť komunikovať a upozorniť na svoj výskum.

Je to jedinečná príležitosť uviesť vaše informačné a komunikačné schopnosti do praxe, byť efektívny a ukázať ako prispievate k vývoju riešení zameraných na súčasnú krízu, jej dôsledky a priority, ktoré budú jadrom oživenia.

Hľadáme projekty financované EÚ, ktoré fungujú vo všetkých odboroch a hovoria všetkými jazykmi, aby sa mohli na výstave prezentovať online. Ak ste presvedčení, že je toto online stretnutie sa s mnohými začínajúcimi vedcami, občanmi a zainteresovanými stranami zaujímavé, neváhajte a vyplňte do 5. júla 2020 online formulár (online form):

Ak bude vaša žiadosť úspešná, Európska komisia Vás bude kontaktovať, aby ste pripravili vaše aktivity.

Ak máte otázky, kontaktujte sa na emailovej adrese: Raffaele.Ferrando@ec.europa.eu

Zdroj: kas