HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Schválený zákon o eurofondoch: Budeme čerpať 13-miliárd EUR transparentnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie

Aktualita

Zákon o príspevkoch z fondov EÚ. Zdroj: https://europskenoviny.sk

Zákon, podľa ktorého bude Slovensko v nasledujúcich rokoch čerpať takmer 13-miliárd EUR z nových eurofondov, je schválený. Národná rada SR 16. marca 2022 prijala zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie, ktorý predložila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Za návrh hlasovalo 85 prítomných poslancov. 

Ako reagovala na schválenie zákona vicepremiérka Veronika Remišová: „Tento zákon je jedným z najdôležitejších míľnikov v najväčšej reforme eurofondov v histórii Slovenska, ktorú sme spustili po nástupe vlády v roku 2020. Sľúbila som, že eurofondy prestanú byť synonymom byrokracie a korupcie, a že nový systém nastavíme tak, aby eurofondy čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najférovejšie pomáhali zlepšovať životnú úroveň ľudí na Slovensku. Nový zákon zakladá nový rámec a pravidlá pre čerpanie takmer 13-miliárd EUR z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období.  Európska legislatíva k eurofondom má viac ako 860 strán, preto sme stanovili, že nesmieme prijímať žiadnu ďalšiu byrokraciu nad rámec toho, čo od nás vyžaduje Brusel. Zaviedli sme  desiatky zmien a opatrení, medzi iným aj výrazné zníženie rozsahu vyžadovanej dokumentácie, zjednodušenie schvaľovacieho procesu, plnú elektronizácia procesov a jednotný výkon kontroly verejného obstarávania. Všetko, čo sme v súlade s európskou legislatívou mohli, to sme zoštíhlili a zjednodušili.“

Ako uviedla Remišová: „Aby bol systém jednoduchší a prehľadnejší, väčšinu eurofondov dávame pod jednu strechu.“ Základným zjednodušením v nových eurofondoch je jednotný Program Slovensko, ktorý nahradí 6 doterajších operačných programov s rôznymi pravidlami, zjednoduší množstvo byrokratických procesov a o dve tretiny zredukuje počet orgánov, ktoré eurofondy doteraz riadili.

Ako dodala Remišová: „Medzi zásadné zmeny, ktoré nový zákon prináša, patrí tiež výkon kontroly verejného obstarávania. Doteraz to bola jedna z najviac  problematických oblastí, kontrolu vykonávalo až 21 riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Každý s inými pravidlami, čo prinášalo do procesu chaos a zbytočné chyby, za ktoré Slovensko od roku 2007 zaplatilo EÚ korekcie vo výške takmer 700-miliónov EUR. Za to mohli byť nové nemocnice, školy, škôlky, cesty, o ktoré nás bývalé vlády svojou nekompetentnosťou pripravili. Aby takéto drahé chyby nevznikali, po novom bude kontrolu vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie podľa jednotných pravidiel. Jeho vedeniu a expertom ďakujem za dvojročnú spoluprácu pri príprave tohto zákona.“ Doteraz mal takmer každý riadiaci a sprostredkovateľský orgán vlastnú príručku s vlastnými pravidlami pre verejné obstarávanie, čo spôsobovalo zmätok. Nová jednotná príručka zavádza zjednotené pravidlá a zjednodušené postupy pre všetkých. 

Veľkou zmenou oproti minulosti je zásadné odbúranie byrokracie. Ako ďalej uviedla Remišová: „Za takmer dve desaťročia čerpania eurofondov na Slovensku enormne narástla byrokracia, vysoko nad rámec toho, čo od nás požadovala Európska únia. Jednotlivé riadiace a sprostredkovateľské orgány od žiadateľov vyžadovali množstvo nepotrebných tlačív a potvrdení. Novým zákonom sme byrokraciu okresali na minimum. Lebo menej byrokracie znamená menej korupcie a menej korupcie prinesie viac peňazí pre rozvoj Slovenska  a lepší život ľudí vo všetkých regiónoch.“

1. výrazné zníženie rozsahu aj obsahu vyžadovanej dokumentácie

2. zjednodušenie schvaľovacieho procesu

3. plná elektronizácia procesov a úplné odstránenie listinnej formy komunikácie

4. jednotný výkon kontroly verejného obstarávania prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie

Zákon prináša oveľa väčšiu flexibilitu vo výzvach tak, aby sa mohli meniť a rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu. Ako podotkla Remišová: „Takáto potreba sa naplno ukázala počas boja s pandémiou COVID-19 a  bude užitočná aj v nasledujúcich rokoch, ktoré budú určite poznačené situáciou na Ukrajine a utečeneckou krízou.“

Medzi ďalšie dôležité novinky patria väčšie možnosti pre žiadateľov odvolať sa proti rozhodnutiu riadiaceho alebo  sprostredkovateľského orgánu, prijímatelia tiež nebudú musieť opakovane predkladať dokumenty a údaje, ktoré už raz predložili. 

Ako ďalej uviedla Remišová: „Čerpanie eurofondov v predchádzajúcom období bolo poznačené veľkými problémami a stratami pre Slovensko. Bývalé vlády neboli schopné za viac ako šesť rokov čerpania v  programovom období 2014 – 2020 využiť ani len tretinu z eurofondov, ktoré Slovensko dostalo. Nám sa od volieb 2020 podarilo presadiť zásadné zmeny, rekordne sme zrýchli a zlepšili čerpanie o 3,5-miliardy EUR a Slovensko sa v čerpaní posunulo z hanebného 27. miesta na 22. priečku. Zmeny, ktoré sa osvedčili sú súčasťou dnes schváleného zákona.“

Nový zákon o eurofondoch bol schválený v čase, kedy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vedie náročné rokovania s Európskou komisiou o Partnerskej dohode a Programe Slovensko. Ako dodala vicepremiérka Remišová: „V Bruseli obhajujeme naše národné priority a záujmy. Robíme všetko preto, aby každé jedno euro, ktoré dostaneme, bolo využité v prospech Slovenska. Eurofondy tu nie sú na to, aby končili vo vreckách oligarchov a rôznych vybavovačov, ale ľudia vo všetkých regiónoch mali európsku kvalitu života.“

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 17. 3. 2022, autor: rpa