HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SC5 – štatistiky zapojenia a úspešnosti krajín

Aktualita

Prehľad zapojenia a úspešnosti krajín v spoločenskej výzve „Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“ – za obdobie 2014 – 2017

Celkovo bolo predložených 4 634 návrhov s 18 733 účastníkmi. Počas hodnotenia bolo vybraných na financovanie 427 projektov s 3 537 účastníkmi z 85 krajín. Podiel účastníkov z krajín EÚ predstavuje 89%. Prehľad nájdete tu.

Analyzované údaje boli prevzaté z databázy E-CORDA (verzia 9.1, 30/09/2017; za rok 2017 sú zahrnuté len výsledky single stage výziev).