HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SC5 Informačný deň a networkingový míting

Aktualita

V dňoch 11. a 12. septembra 2018 organizovala Európska komisia v Bruseli Informačný deň k pracovnému programu spoločenskej výzvy 5 (SC5) „Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“ a zároveň networkingový míting.

Informačný deň sa zameral na výzvy, ktoré budú otvorené v roku 2019.


Program

Podujatie bude streamované.

Aktualizácie môžete sledovať priamo v čase na Live tweeting/sli.do. Sledujte @EU_ecoinno.

Žiý tweeting bude na #H2020SC5 a tak isto na sli.do. Účastníci budú mať možnosť klásť otázky cez sli.do.

Sledujte web podujatia. Otázky ohlľadom podujatia posielajte na EASME-H2020-SC5-EVENTS@ec.europa.eu.