HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SC3 – European City Facility and European Islands Facility

Aktualita

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre energetiku organizovali informačné stretnutie zamerané na výzvy:

           a

Projektové návrhy s týmito témami môžete podávať do 5. februára 2019.

Informačné stretnutie si môžete pozrieť zo záznamu.