HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SC1: uzávierka výziev o týždeň neskôr pre výzvy v oblasti Zdravie SC1-2020 Horizontu 2020

Aktualita

Na základe mimoriadnych okolností v súvislosti s koronavírusom a so zreteľom na nevyhnutnosť plnenia rozpočtu sa lehota na predkladanie návrhov projektov v rámci výziev Horizontu 2020 SC1-2020 posúva o týždeň neskôr. Ďalšie informácie nájdete na portáli Funding and Tenders.

Pre nasledujúce výzvy sa termín uzávierky nemení:

IMI2-2020-21-01

EIC-SMEInst-2018-2020

Zdroj: EK, 17. 3. 2020, ivh