HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SC1: Medzinárodný brokerage event k výzvam v oblasti „Zdravie“

Aktualita

„Health NCP Net 2.0“ spolu s Research Council Norway organizujú v dňoch 3. a 4. septembra 2018 v  Oslo medzinárodný brokerage event (partnerskú burzu) pre výzvy v rámci programovej oblasti  „Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ (SC1) Horizontu 2020.

Cieľom partnerskej burzy je nájsť si budúcich partnerov v rámci projektov v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1). Máte možnosť  prezentovať svoje návrhy  a stretnúť potencionálnych partnerov v rámci dopredu dohodnutých bilaterálnych stretnutí.

Účasť je bezplatná a náklady si hradí každý účastník sám.

Podrobnejšie informácie a registrácia (uzávierka je 15. augusta 2018)

 

Záznam z Informačného dňa k výzvam 2019 v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Európskej komisie z 12. júla 2018 nájdete tu: