HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SC1 : ďalšie predĺženie uzávierok výziev

Aktualita

Vzhľadom na mimoriadne okolnosti pandémie COVID-19 sa lehota na predkladanie projektových návrhov v programovej oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života SC1 posunula nasledovne :

Ďalšie informácie nájdete na portáli Funding & Tenders: europa.eu/!jH76RF

Zdroj: EK, 27. 3. 2020, ivh