HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Predbežný návrh pracovného programu 2019 v oblasti SC 2

Aktualita

Uvedený zverejnený dokument ešte nie je oficiálne schválený a teda záväzný, ale predpoklad je, že prípadné zmeny nebudú podstatného charakteru.

Oficiálne schválenie a zverejnenie záväznej verzie sa predpokladá koncom mesiaca júna a bude k dispozícii na Funding & tender portal (predtým Participant portal).

Prípadné otázky na:
natasa.hurtova@cvtisr.sk
+421 917 733 512