HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Save the Date „Marie Skłodowska-Curie 2016 Forum – Where Business and Research Talent Meet“ – Brussels, 29/06/2016

Aktualita

Či už ste podnikateľ, výskumník, politik alebo zástupca vysokej  školy, „Marie Skłodowska-Curie 2016 Forum – Where Business and Research Talent Meet“ je podujatie a vašou príležitosťou, kde budete môcť zdieľať vedomosti, nadviažete nové kontakty a dozviete sa viac o možnostiach financovania.

Dovoľujeme si Vás pozvať na túto akciu usporiadanú Európskou komisiou dňa 29. júna 2016 v Bruseli na EGG (rue Bara 175 – 1070 Brusel).

Cieľom tejto akcie je diskutovať o úlohe Akcií Marie Curie Skłodowskej (MSCA) pri podpore výskumných pracovníkov v rozvoji ich kariéry mimo akademickej pôdy a obzvlášť v podnikoch.

Program:

Dopoludňajšia časť

• Otvorená diskusia o medziodborovej mobilite výskumných pracovníkov s predstaviteľmi z Európskeho parlamentu, Európskej komisie a vysokými školami.

• Panelová diskusia s účastníkmi MSCA (Fellows), podnikateľmi a vysokými školami z celej rady odborov o ich skúsenostiach a o posilnení programu.

Popoludňajší program

• „Tipy a triky“ ľudí zapojených do Akcií Marie Curie-Skłodowskej (štipendistov, hodnotiteľov, Európskej komisie a národných kontaktných bodov).

Celodenná výstava a priestor na networking  s podnikateľmi, výskumnými organizáciami a univerzitami.

Tu nájdete konferenčné program a registračný formulár. Všetky sekcie budú naživo prenášané.

cid:image005.png@01D191BE.D809CDF0