HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SAV úspešná v projekte MSCA COFUND

Aktualita

Slovenská akadémia vied získala projekt za milióny eur na boj proti odlivu mozgov do zahraničia. Vďaka tomuto úspechu môže akadémia pokračovať v projekte SASPRO, ktorý v uplynulých rokoch prilákal na Slovensko 38 mladých vedcov. Väčšina z nich v krajine zostala aj po ukončení projektu. Vytvorili si vlastné vedecké tímy a výrazne tak zvyšujú kvalitu vedeckého výskumu na Slovensku.

„Som nesmierne rád, že po úspešnom SASPRO 1 teraz môžeme spustiť aj projekt SASPRO 2. Príležitosť tentokrát dostane 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku. Vytvoríme im špičkové podmienky a, samozrejme, budeme od nich očakávať vysokú kvalitu,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Príloha

Projekt má hodnotu približne deväť miliónov eur a SAV ho podala v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND.

„Tentokrát sme sa na projekte rozhodli spolupracovať aj s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV, pričom ide o širokú škálu výskumných oblastí, ktorým sa môžu venovať,“ povedala Dr. Zuzana Hrabovská, vedúca projektu. 

SASPRO 2 získal v rámci konkurujúcich projektov vynikajúce ohodnotenie Európskej komisie – celkové skóre 95,80 percenta, čím sa automaticky zaradil medzi financované projekty. Jeho trvanie je päťročné s mierou spolufinancovania zo strany Európskej komisie na úrovni zhruba 50 percent. Partneri projektu plánujú 1. výzvu vyhlásiť už v júli 2020. Prví vedci by mohli začať svoje pracovné pobyty v januári 2021.

Zdroj: SAV

#MSCA #H2020#SASPRO

Zverejnené: 20. 2. 2020, ivh