HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SAV otvára poslednú výzvu programu SASPRO 2

Aktualita

Titulný obrázok

Slovenskí vedci pôsobiaci v zahraničí, ktorí uvažujú o návrate do rodnej vlasti a výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku majú poslednú šancu získať grant z programu SASPRO 2. SAV 1. novembra 2021 vyhlásila tretiu – záverečnú výzvu na predkladanie projektov. Uchádzači sa môžu  prihlasovať do 28. februára 2022. Na predošlé dve výzvy zareagovalo 123 vedcov a vedkýň z celého sveta.

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského. Jeho cieľom je posilniť vedecké organizácie týchto inštitúcií o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi a podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov.

Tri popredné inštitúcie v oblasti vedy a výskumu spolu ponúkajú 40 voľných pozícií pokrývajúcich rôzne výskumné oblasti na 70 potenciálnych hostiteľských organizáciách. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov, zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV. V prvej výzve bol grant ponúknutý spolu 16-tim uchádzačom. Výberový proces druhej výzvy bude uzavretý do konca roka 2021.

Ako konštatoval predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík: „Vzhľadom na to, že počet miest a tých, ktorí môžu získať prostriedky zo SASPRO 2 je obmedzený, sme v prvom kole ponúkli grant ôsmim uchádzačom hlásiacim sa do SAV. Je však podstatné povedať, že sme ich vyberali z 55-tich podaných prihlášok. Čiže konkurencia je veľmi vysoká a mohli sme si vyberať iba tých najlepších. Verím, že aj v poslednom kole budeme rovnako úspešní a počet prihlášok bude opäť vysoký.“ 

Ako dodal rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík: „Záujem o pôsobenie kvalitných zahraničných vedcov na STU je obojstranný, hneď v prvej výzve sme obsadili tretinu miest. Verím, že po vyhodnotení ďalších dvoch výziev budeme konštatovať úspech projektu SASPRO 2.“

Ako uviedol rektor Univerzity Komenského Marek Števček: „Verím, že vďaka projektu SASPRO2 sa nám vrátia naši exceletní vedci zo zahraničia, ktorí chcú po rokoch skúseností nazbieraných vo svete znova pôsobiť na Slovensku. A rovnako tak dúfam, že výzva osloví aj zahraničných vedcov, ktorí majú záujem svoje portfólium rozšíriť o spoluprácu s našimi odborníkmi.“ 

Do programu SASPRO 2 sa môžu prihlásiť výskumníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. Uchádzať sa môžu o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Po ukončení výberového procesu tretej výzvy by prví vedci mali začať pracovať v hosťujúcich inštitúciách v lete 2022. Všetky projekty musia byť ukončené k 30. 9. 2025.

Program SASPRO 2 je realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdu záujemcovia na stránke SASPRO 2.

Zdroj: SAV, zverejnené: 3. 11. 2021, autor: rpa