HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Samosprávne kraje budujú úspešnú cezhraničnú spoluprácu

Aktualita

28. januára 2021 sa uskutočnil v poradí druhý okrúhly stôl, ktorého cieľom bolo zdieľanie skúseností a informácií medzi expertmi a regiónmi Slovenskej republiky a susedných štátov. Účastníkmi boli predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a Juhomoravského kraja v Česku.

Toto podujatie je súčasťou projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý realizuje Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA). Jeho cieľom je vypracovanie stratégie rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi pre Trnavský a Prešovský samosprávny kraj.

Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman uviedol: „Medzinárodná a cezhraničná spolupráca má veľký význam pre rozvoj vidieka a regiónov. Jej predpokladom je však spolupráca štátnej správy s miestnymi a regionálnymi samosprávami. Umožňuje totiž efektívnejšie plniť ich poslanie a pomáha najmä pohraničným regiónom rozvíjať sa a napredovať.”

Alexander Duleba z RC SFPA opätovne zdôraznil nutnosť zriadenia koordinačného orgánu, ktorý by cezhraničnú spoluprácu krajov na Slovensku kontinuálne a systematicky riadil. Ako uviedol Duleba: „Je vo verejnom záujme našej republiky, aby naše kraje boli úspešné v oblasti cezhraničnej spolupráce.“ Za úspešný prípad fungujúcej medziregionálnej spolupráce je nutné spomenúť fungujúce partnerstvo medzi Juhomoravským krajom a Lichtenštajnským kniežatstvom, aj napriek historickým nezhodám na celoštátnej úrovni. Ako uviedol Tomáš Maluška, vedúci Odboru vonkajších vzťahov Juhomoravského kraja na margo spolupráce s Lichtenštajnským kniežatstvom, ale i Ruskou federáciou počas platnosti sankcií: „My sa snažíme držať tieto bilaterálne rokovania na našej úrovni. Je to proste spolupráca medzi regiónom a regiónom a nie na celoštátnej úrovni.“

Projekt je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, projekt „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Medzinárodným vyšehradským fondom (IVF).

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 29.1.2021, autor: rpa