HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Rozšírený pilot EIC sa začne v roku 2019

Aktualita

Európska komisia na základe žiadosti Európskej rady v júli tohto roku navrhla pilotnú iniciatívu Európskej inštitucionálnej rady (EIC), ktorá by mala byť spustená v roku 2019.

Vylepšený pilot bude vychádzať z navrhovanej štruktúry EIC v rámci návrhu pre program „Horizon Europe„, aby urýchlil disruptívne a trh-vytvárajúce inováci. Pilotný projekt bude realizovaný pomocou rozpočtov na roky 2019-2020 z programu Horizont 2020 a bude zahŕňať revíziu pracovného programu Horizont 2020. Ďalšie podrobnosti pilotného projektu budú zverejnené v poslednom štvrťroku roku 2018.

Prvá fáza pilotného projektu EIC bola spustená 27.10.2017 ako súčasť pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020 na podporu špičkových inovátorov prostredníctvom nástrojov pre malé a stredné podniky SME Instrument, Fast Track to Innovation (FTI), Future and Emerging Technologies (FET) Open a EIC Horizon Prizes a poskytujú príležitosti na vytváranie sietí, mentoring a koučovanie. Tieto nástroje naďalej ponúkajú financovanie inovatívnym spoločnostiam na podporu inovácií vytvárajúcich trh.

Získajte viac informácií o dátumoch uzávierky pri podaní žiadosti o prvú fázu.