Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Rozpočet pre program Horizont Európa bol schválený

Aktualita

Európsky parlament schválil po náročných vyjednávaniach rozpočet EU na období 2021–2027, ktorý zahŕňa 95,5 miliárd EUR pre program Horizont Európa, ktorého prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov se očakávajú v apríli roku 2021. 

Viac informácii k priebehu

Viac informácií k nástupníckemu programu (po Horizonte 2020)

Viac informácií v slovenskom jazyku Vám ponúkame na Eraportáli v časti Horizont Európa.

Zdroj: EK, kas