HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Rok 2021 v plánoch Európskej komisie

Aktualita

EU prepares for budget impasse and an inventive workaround on Next  Generation EU - EU Reporter

Rok 2020 bol z pohľadu práce Európskej komisie (EK) predovšetkým rokom stratégií v hlavných politických prioritách, rok 2021 by ich mal ďalej rozmeniť na konkrétnosti.

Pandémia zásadným spôsobom zamiešala plánmi EK na rok 2020. Oproti svojmu pracovnému programu na rok 2020, musela prijať 800 neplánovaných opatrení. Medzi nimi bolo akútne uvoľnenie peňazí na sanovanie prvých opatrení proti šíriacemu sa koronavírusu, upravenie fiškálnych pravidiel smerom k väčšej flexibilite, zmena pravidiel o štátnej pomoci, vytváranie európskych zdravotníckych zásob, príprava nástroja SURE na boj proti nezamestnanosti a balíka Nástroja EÚ pre budúce generácie (NextGenerationEU) vo výške 750-miliárd EUR.

Ten má okrem sanácie hospodárstva podporiť aj dlhodobé ciele EÚ, ktorými sú najmä pokračovanie v systémovej zmene v oblasti prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, resp. uhlíkovú neutralitu a digitálnejšiu budúcnosť. Pandémia do istej miery zamiešala kartami v oboch týchto veľkých prioritách.

Hlavné iniciatívy, s ktorými plánuje prísť Európska komisia podľa svojho pracovného programu na rok 2021 zhŕňa nasledovná infografika. Všetky z nich sa budúci rok dostanú na posúdenie Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ.

Pracovný program EK na rok 2021

Zdroj: https://euractiv.sk; EK, zverejnené: 19.1.2021, autor: rpa