HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí v rámci programu Horizont 2020 – nová brožúra

Aktualita

Do pozornosti dávame publikáciu „Rodová rovnosť a rovnosť príležitostí v rámci programu Horizont 2020„, ktorú vytvorili Ženy vo výskume EÚ (Frauen in die EU-Forschung, FiF), ktoré je súčasťou nemeckej národnej informačnej a poradenskej služby v rámci programu Horizont 2020.

   Brožúra poskytuje informácie o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v programe Horizont 2020 a poskytuje príklady nemeckých projektov. Zahŕňa aj dva projekty SWAFS „Genera“ a „Gedii“.