HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

RNDr. Imrich Barák je Vedec roka 2020

Aktualita

Vedcom roka 2020 sa stal RNDr. Imrich Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV.

Imrich Barák sa venuje základnému výskumu mechanizmov bunkového delenia, programovanej bunkovej smrti a diferenciácie buniek. Spolu so svojimi domácimi a zahraničnými spolupracovníkmi pomohol pochopiť úlohu kľúčových deliacich proteínov v bunke Bacillus subtilis.

Ocenenie Vedec roka získal za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a tiež za objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.

V rozhovore pre portál Veda na dosah podrobnejšie približuje svoj výskum a jeho užitočnosť pre budúcnosť.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 1. 7. 2021, autor: rpa