HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Riešenie spoločenských problémov cez projekty H2020 vyžaduje prostriedky v objeme až 1,6 miliard €

Aktualita

Na projekty v rámci programu Horizont 2020 zamerané na spoločenské výzvy sa vyžiadalo viac ako 1,6 miliardy EUR.

Agentúre REA bolo doručených 553 projektových návrhov do uzávierky výziev na spoločenskú výzvu SC6 do 19. marca. Termín bol predĺžený o jeden týždeň z dôvodu prepuknutia nového koronavírusu COVID-19.

Celkovo je na projekty zamerané na migráciu, sociálno-ekonomické a kultúrne transformácie pochádzajúce zo štvrtej priemyselnej revolúcie a správu vecí verejných k dispozícii 178 miliónov EUR.Projekty sa vyberú na financovanie s podporou externých nezávislých hodnotiteľov vybratých z databázy odborníkov Európskej komisie. Očakáva sa, že diaľkové hodnotenia sa začnú 20. apríla 2020 a výsledky výberu budú známe najneskôr do polovice júla 2020. REA podpíše grantové dohody s úspešnými žiadateľmi do konca novembra 2020.

Zdroj: EK, 26.3. kas