HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

R&I Data Express

Aktualita

Ek vydáva štvrťročný bulletin o dátach pre výskum a vývoj, štatistiky a ukazovatele poskytujúce prehľad o najnovších údajoch, ukazovateľoch, štatistikách a výsledkových tabuľkách o výskume a inováciách a súvisiacich oblastiach.

Okrem toho sa každé číslo zameriava na výber konkrétnych tém a poskytuje aktualizáciu v informačnom databázovom nástroji Horizon Dashboard.

Posledné vydanie je venované pandémii koronavírusu a jej dopadu na hospodárstvo a spoločnosť.

Header Image