HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný informačný deň Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5) – rezervujte si čas v kalendári!

Aktualita

Spoločný informačný deň k aktuálnym výzvam H2020 v oblastiach Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5) bude zameraný na predstavenie tém pracovných programov žiadateľom, ktorí pripravujú návrhy projektov do otvorených výziev pre rok 2020. Prednášajúci sprehľadnia politiky a relevantné strategické dokumenty, ktoré je potrebné mať na zreteli pri príprave projektového návrhu a predstavia víziu smerovania environmentálneho výskumu v novom Rámcovom programe Horizont Európa. Nebude chýbať prezentácia úspešného riešiteľa projektu podporeného z Programu H2020. Na záver podujatia budú mať účastníci jedinečnú možnosť konzultovať svoje projektové zámery s delegátom a NCP za danú tematickú oblasť programu H2020.

Podujatie sa uskutoční 13. novembra 2019  (8:30 – 15:00) v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Program spolu s možnosťou registrovať sa na informačný deň budú k dispozícii v priebehu septembra 2019.

Všetci ste srdečne vítaní! Tešíme sa na vašu účasť.

Zverejnené 2.9.2019, mit