HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Revidované verzie všeobecných a špecifických modelových grantových dohôd používaných v programe Horizont 2020

Aktualita

Dňa 18. októbra 2017 boli zverejnené revidované verzie všeobecných a špecifických modelových grantových dohôd používaných v programe Horizont 2020.

 

Najdôležitejšími zmenami v porovnaní s verziou 4.0 sú:

 

    Čl. 29.3 „Open access k research datam“ – Cieľom revízie je poskytnúť tretím stranám prístup k výskumným dátam v projektoch v oblasti „Health“ v prípadoch ohrozenia verejného zdravia.

    Čl. 34 „‚Ethics and research integrity‘ “ – Revízia prepája ustanovenia týkajúce sa princípov etické a výskumné integrity s novým Európskym kódexom pre integritu výskumu prijatým Alley (All European Academies).

    Modelové dohody akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) s cieľom zabezpečiť súlad s pracovným programom MSCA pre obdobie 2018-2020.

 

Reevidované  MGA sú dostupné na stiahnutie na stránkach Particpant portal-u v sekcii „Reference Documents“. Úvodná časť týchto dohôd prehľadne mapuje históriu zmien a obsahuje odkaz na verziu v režime zmien.

 

Platí, že zmeny, ktoré sú tzv. „V prospech príjemcu“ budú uplatňovať retroaktívne (tj. na všetky projekty bežiace od začiatku programu Horizont 2020). Tieto zmeny sa týkajú iba projektov MSCA-IF a ich zoznam je k dispozícii tu. Európska komisia bude o týchto zmenách informovať všetkých koordinátorov a príjemcov, ktorých sa tieto zmeny dotknú.“