HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Research and Innovation Observatory (RIO)

Aktualita

Radi by sme Vás informovali, že Výskumné a inovačné observatórium (RIO) – pre program Horizont 2020 a jeho podporné politiky je teraz na vlastnej web stránke on-line.
Adresa je https://rio.jrc.ec.europa.eu/
 
Podporuje tvorbu politík v Európe tým, že poskytuje praktické informácie o výskumných a inovačných politikách v celej EÚ.
Na webových stránkach ponúka kvantitatívne a kvalitatívne informácie podľa jednotlivých krajín,
vrátane politických dokumentov, správ, štatistík a vizualizácií kľúčových ukazovateľov, ako aj aktualizácie vývoja výskumnej a inovačnej politiky v jednotlivých členských štátoch.