HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová informačná brožúra „Research and innovation for fighting corruption“

Aktualita

Nová informačná brožúra Európskej komisie „Research and innovation for fighting corruption“ sa zameriava na výskum a inovácie zamerané na boj proti korupcii.

Korupcia je viacrozmerný problém, ktorý sa vyskytuje vo verejnom aj v súkromnom sektore. Súvisí s rozhodovaním v oblasti riadenia podnikov, verejnej správy aj politiky. Korupcia má viacero podôb – od drobnej kriminality či komplexnej korupcie na najvyššej úrovni, ale môže sa skrývať aj za zvýhodňovanie a rodinkárstvo či konflikty záujmov. Všade tam, kde sa stretáva biznis s politikou.

Spoločenský a technologický pokrok, ako sú napríklad kryptomeny a digitalizácia verejnej správy, vytvárajú nové príležitosti a prostriedky na rozširovanie korupcie a aj na boj proti nej. Práve zneužívanie korupcie spolu s inými metódami, ako sú zastrašovanie a násilie, robia zo skupín organizovaného zločinu mimoriadne vážnu hrozbu pre spoločnosť.

Brožúra sa zameriava na nové výzvy a príležitosti v boji proti korupcii ako aj na anti-korupčný balík predstavený Európskou komisiou v roku 2022.

Zdroj: PO of EU, elz, 14.6.2023