HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Regionálny informačný deň ICT a FET v Košiciach

Aktualita

Pozývame Vás na regionálny informačný deň na tému:

Informačné a komunikačné technológie & technológie budúcnosti v programe Horizont 2020.

 

Kedy: 28. november 2014

Kde: Technická univerzita – Univerzitná knižnica, Boženy Němcovej 7, Košice

Čas: 8:30 hod. – 12:00 hod.

 

Hosťom podujatia bude pán Morten Moller – riaditeľ odboru F3 Európskej komisie (Programme coordination na DG Connect).

 

Program

Registrácia

 

Tešíme sa na Vašu účasť.