HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Regionálne HUB centrum Košice – otvorené

Aktualita

Regionálne HUB centrum Košice bolo zriadené v januári 2018 Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT, komunitou pre nerastné suroviny (EIT RawMaterials) v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach

Aktivity HUB centra sú riadené Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) a jeho cieľom je zmobilizovať všetky zainteresované strany tzv. knowledge trojuholníka, podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne. To všetko v súlade s európskymi stratégiami.

Pozrite si webovú stránku:  https://hub.fberg.tuke.sk/ a taktiež aj facebook: https://www.facebook.com/hubkosice/