HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Regionálna inovačná tour SAPIE – Banská Bystrica

Aktualita

Regionálna inovačná tour SAPIE – Banská Bystrica. Zdroj: https://sapie.sk

Dávame do pozornosti prvé zo série regionálnych podujatí, ktoré organizuje Slovak Alliance for Innovation Economy SAPIE (Slovenská aliancia pre inovačnú ekonomiku). Množstvo zaujímavých hostí z inovačného prostredia a biznisu bude diskutovať o najnovších témach spojených s aktuálnymi podnikateľskými výzvami. Národný projekt Inovujme.sk bude zastupovať jeho riaditeľ Tomáš Varadinek.

Podujatie sa uskutoční 13. júna 2022 od 16:30 do 18:00.

Hlavná téma:

Ako podporiť inovačné “ekocentrá” a udržať progresívne fimy a talenty na Slovensku?

moderátor Michal Kardoš, riaditeľ SAPIE,

    Pavel Laczko, Úrad vlády

  • Podpora inovácií v regiónoch a ich integrácia v súvislosti s komponentom č. 9 v rámci Plánu obnovy

    Docentka Janka Táborecká, doc., Ing. PhD.

  • Prepojenie univerzít a trhu – EF, UMB

    Ondrej Ďurjak, Managing Director, SCR

  • Ako získať, udržať a pracovať s talentami: talenty, ako kľúčový predpoklad úspešnej firmy

    Tomáš, zakladateľ portálu pretlak.sk

  • Príbeh úspešného projektu v regióne s celoslovenským presahom

    Tomáš Varadínek, riaditeľ národného projektu inovujme.sk SIEA

  • Ako vyzerá situácia inovačných “ekocentier” v rámci krajiny? Aký je potenciál regiónu Banskej Bystrice?

Účasť na podujatí je bezplatná.

Registrácia

Viac informácií:

Regional innovation tour SAPIE – Banská Bystrica

Zdroj: https://sapie.sk, zverejnené: 8. 6. 2022, autor: rpa