HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Reformný plán pre digitálne Slovensko v rámci Plánu obnovy EÚ

Aktualita

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: pozícia Rady

Strategický plán pre úspešnú digitalizáciu Slovenska je pripravený. Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila priority Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pre Plán obnovy EÚ.

Ako vyhlásila vicepremiérka Remišová: „Budúci rok čakajú Slovensko veľké výzvy. Po prekonaní súčasnej pandémie musíme začať hlboké reformy. Musíme podporiť ekonomiku, aby tvorila viac kvalitných pracovných miest a po týchto ťažkých časoch ľudia pocítili zmenu k lepšiemu. Rozhodujúcu úlohu pri rozvoji ekonomiky a zvyšovaní životnej úrovne zohrajú digitálne technológie a inovácie.“

Práve do oblastí digitálnej transformácie a inovačnej ekonomiky má smerovať minimálne 1,2-miliardy EUR z európskeho reformného balíka. Z Plánu obnovy EÚ má podľa odhadov Slovensko získať 5,8-miliardy EUR. Z týchto peňazí sa budú financovať kľúčové reformy, ktoré Slovensku pomôžu vyrovnať sa čo najskôr s dopadmi koronakrízy.

Ako zdôraznila vicepremiérka: „Dnes predstavujeme základné piliere pre budovanie úspešného digitálneho Slovenska.  Prvým pilierom sú služby pre občanov, ktoré musia byť spoľahlivé, jednoduché a rýchle. Digitalizácia tu nie je pre úradníkov, základom našej digitálnej reformy je zameranie sa na ľudí a na firmy, ktoré vytvárajú kvalitné pracovné miesta.“ Prvým krokom v tejto oblasti bude prístup k základným elektronickým službám štátu jednoducho z mobilu.

Druhým pilierom plánu je prístup na internet a k elektronickým službám. „Cieľom je do roku 2030 zabezpečiť prístup k rýchlemu internetu pre všetky domácnosti. Teda aj tam, kde pre mobilných operátorov doteraz nebolo zaujímavé takéto služby poskytovať,“ uviedla ministerka s tým, že jej rezort predstaví tzv. Broadbandový plán v najbližších týždňoch.

Treťou dôležitou oblasťou, kam budú smerovať investície z reformného európskeho balíka, je zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti. Slovensko podľa ministerky Remišovej musí tiež naplno odštartovať prechod na digitálnu ekonomiku. „Už dnes je zrejmé, že automatizácia výroby v nasledujúcom desaťročí ohrozí mnohé pracovné miesta. Preto budeme podporovať vznik centier digitálnych inovácií, ktoré slovenským firmám pomôžu v oblastiach, v ktorých nemajú vlastné kapacity. Ide napríklad o využitie umelej inteligencie, superpočítačov a cloudových riešení.“

Medzi piliere plánu MIRRI SR patria tiež digitálne zručnosti. Ako zdôraznila vicepremiérka: „Aby Slovensko vedelo využiť príležitosti, ktoré prinášajú digitálne technológie. Aby sme mali viac dobre platených pracovných miest, musíme investovať v prvom rade do ľudí, do rozvoja ich digitálnych zručností. Vzdelávať v tomto smere chceme najmä dospelých, aby držali krok s inováciami vo firmách, a tiež seniorov, lebo ak má byť digitálna transformácia úspešná, musí byť spravodlivá a každý občan Slovenska musí mať prístup k jej výhodám.“ Dôležité miesto v reformnom digitálnom pláne bude mať podpora vedy a výskumu a ich prepojenie s podnikateľským sektorom a verejnou správou.

Kompletný národný Plán obnovy má Slovensko predložiť Európskej komisii do apríla 2021, jeho schvaľovanie sa očakáva na konci druhého kvartálu 2021. Predtým však musí byť na európskej úrovni schválená legislatíva, ktorú musia prijať tiež národné parlamenty.

Prezentácia k reformnému plánu pre digitálne Slovensko

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Infografika, v ktorej sa opisuje pozícia Rady k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Zdroj: MIRRI; Rada EÚ, zverejnené: 15.12.2020, autor: rpa