HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Reakcia Science Europe na verejnú konzultáciu o Horizonte 2020 a Horizonte Európa

Aktualita

Verejná konzultácia o Horizonte 2020 a Horizonte Európa. Zdroj: https://scienceeurope.org

Dňa 22. februára Science Europe reagovala na konzultáciu Európskej komisie o minulých, súčasných a budúcich európskych rámcových programoch pre výskum a inovácie. Odpoveď vyvinutá v spolupráci s pracovnou skupinou Science Europe pre Horizont Európa odráža názory a obavy členských organizácií Science Europe týkajúce sa Horizontu 2020 a Horizontu Európa.

Hlavné správy sú:

  • Horizont 2020 a Horizont Európa boli kľúčovými nástrojmi na podporu európskej vedeckej excelentnosti a spolupráce a na ďalší rozvoj Európskeho výskumného priestoru (ERA).
  • Rozpočet Horizontu Európa musí byť chránený pred akýmkoľvek znížením alebo presmerovaním. Rozpočet jeho nástupcu by sa mal zvýšiť.
  • V minulých rokoch sa väčší dôraz kládol na utilitárny účel vedeckých výstupov pre rýchly (ekonomický) dopad. Science Europe obhajuje silnejšie zameranie sa na vytváranie znalostí pre jej vlastnú vnútornú hodnotu a na dôveru, že excelentný výskum a inovácie budú mať vplyv.
  • Dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi všetkými formami vedy vrátane výskumu poháňaného zvedavosťou a výskumu orientovaného na súčasné výzvy, ale aj medzi všetkými disciplínami, je kľúčové.
  • Je potrebné úplné pridruženie Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Súčasná situácia je veľmi škodlivá pre európsku komunitu výskumu a inovácií a pre očakávaný vplyv programu Horizont Európa.
  • Výhľadové politiky rámcových programov v oblastiach, ako je rodová rovnosť, rozmanitosť a začlenenie, otvorená veda a hodnotenie výskumu, predstavujú veľký pokrok.
  • Na zníženie rozdielov vo výskume a inováciách v rámci Európy a na podporu cirkulácie mozgov je potrebné znovu vyvinúť úsilie.
  • Na dosiahnutie cieľov programu Horizont Európa vrátane jeho prierezových cieľov a posilnenie ERA je potrebná účinná koordinácia medzi národnými a európskymi iniciatívami a vývojom politík.
  • Vítané sú snahy Európskej komisie o zjednodušenie. Dva roky po spustení programu Horizont Európa však zostáva veľa problémov s implementáciou, najmä v novovytvorených nástrojoch. Musia byť opravené bez ďalšieho odkladu, aby sa zaručila atraktívnosť a úspech programu.

Viac informácií:

Science Europe Response to the Public Consultation on Horizon 2020 and Horizon Europe

Science Europe Recommendations to Reduce Research and Innovation Disparities and Foster Brain Circulation

Zdroj: https://scienceeurope.org, zverejnené: 6. 3. 2023, autor: rpa