Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

RDA zverejnila výzvy podporujúce EOSC

ERA Aktualita

Oblasti
 • EOSC

Ako súčasť projektu EOSC Future spustila Výskumná dátová aliancia (RDA) výzvy na predkladanie návrhov na zlepšenie rámca technických údajov pre Európsky cloud otvorenej vedy (EOSC).

Zdroj: eosc-portal.eu

Nová výzva EOSC Future Domain Ambassadors #2 podporuje sieť expertov pri integrácií ich disciplinárnej know-how a úspechoch komunity v rámci EOSC.

Aj prostredníctvom tejto výzvy sa projekt EOSC Future usiluje vybudovať taký Európsky cloud pre otvorenú vedu, ktorý reaguje na potreby a realitu rôznych špecifických výskumných komunít v EÚ.

Za týmto účelom EOSC Future Domain Ambassadors #2 oslovuje výskumníkov a vedecké skupiny, aby participovali ako experti a kvalifikovaní sprostredkovatelia na rozvoji EOSC v rámci svojich príslušných komunít.

Táto výzva sa zameriava na uchádzačov, ktorí majú:

 • odborné znalosti v oblasti výskumných infraštruktúr v konkrétnej vedeckej oblasti
 • znalosti prostredia európskej dátovej infraštruktúry
 • komunikačné schopnosti
 • predchádzajúce skúsenosti s aktivitami RDA a záväzok k výstupom RDA

Návrhy k výzve musia obsahovať podrobný plán zvyšovania povedomia a prístupu k EOSC v rámci konkrétnej výskumnej komunity, pričom sa identifikujú:

 • osvetové aktivity súvisiace s konkrétnou komunitou a oblasťou
 • výhody EOSC-u v disciplinárnom kontexte
 • riešenia potencionálych prekážok zapojenia sa do aktivít EOSC

Výskumná dátová aliancia (RDA) uvíta žiadosti osôb, či skupín, ktorých hodnoty a princípy práce sú v súlade s RDA a s princípmi FAIR dát (vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné, opakovane použiteľné).

Výzva je otvorená pre širokú škálu uchádzačov z rôznych oblastí, vrátane pomocných alebo vedúcich výskumníkov, dátových profesionálov a vedcov.

Poznámka: Výzva nie je otvorená pre členov konzorcia EOSC Future ani pre žiadateľov pochádzajúcich mimo členských štátov EÚ a pridružených krajín.

Čo je súčasťou grantu ?

V priebehu projektu EOSC Future bude poskytnutých 10 grantov v maximálnej výške príspevku 10 000 EUR.

Žiadosť je možné podať do 15.septembra 2022 (do 16.tej hod.) na uvedenom linku.


RDA cross-disciplinary science adoption grants #2

Zdroj: eosc-portal.eu

V rámci projektu EOSC Future zverejnila RDA tiež výzvu Open Call for cross disciplinary science adoption grants #2, v ktorej nabáda malé komunitné projekty, aby otestovali a prispôsobili medzidisciplinárne postupy v rámci EOSC podľa výstupov a odporúčaní RDA.

Návrhy by mali byť schopné okrem iného preukázať:

 • metodológiu na zefektívnenie interdisciplinárneho výskumu
 • špecifické výhody pre výskumné komunity využívajúce služby EOSC (napr. správa a ukladanie údajov, cloudové služby atď.)
 • príklady alebo získané poznatky týkajúce sa otvorených noriem vychádzajúcich zo štandardov vedeckej komunity a medziodborovej interoperability
 • záväzok k interdisciplinárnej implementácii výstupov a odporúčaní RDA

Podané žiadosti musia predstavovať nielen komunitný výskum špecifický pre vednú disciplínu, no tiež musia poukázať aj na príklady k záväzkom FAIR dát a dátovej interoperability.

V rámci tejto výzvy sa v priebehu projektu EOSC Future udeľujú 4 granty, každý v celkovej výške maximálne 50 000 EUR.

Očakáva sa, že žiadatelia navrhnú koherentný plán šírenia informácií, ktorý pokryje 6-9 mesiacov práce.

Žiadateľmi môžu byť výskumní pracovníci, dátoví vedci, členovia Európskej výskumnej skupiny, organizácií alebo malých a stredných podnikov.

Výzva je pre žiadateľov otvorená do 15.septembra 2022 (do 16.tej hod.).

Podať žiadosť a zistiť viac informácií o výzve je možné na nasledujúcom linku.

Autor: onz, zdroj: eosc-portal.eu