Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky vedecký fond zahájil štyri nové špeciálne výskumné projekty

ERA Aktualita

Silke Bühler-Paschen, Portrait Hochformat
Prof. Silke Bühler-Paschen z TU vo Viedni koordinuje novú špeciálnu výskumnú oblasť „Korelované kvantové materiály a kvantové systémy v tuhom stave“. Zdroj: FWF

Rakúsky vedecký fond (FWF) vo svojej tlačovej správe z 20. januára 2022 uviedol: „Je nevyhnutné mať viac základných znalostí pre efektívnejšiu elektroniku, pre stabilnejšie kvantové počítače, alebo poznať molekulárne mechanizmy dedičnosti.“

Program financovania Rakúskeho vedecko fondu (FWF) „Special Research Areas“ umožňuje tímom z rôznych výskumných inštitúcií spoločne sa dostať k podstate výskumnej otázky.  

Rakúsky vedecký fond (FWF) zahájil financovanie štyroch nových špeciálnych oblastí výskumu celkovou sumou 15-miliónov EUR. Do tohto výskumu sú zapojené početné výskumné tímy z Rakúska a Nemecka. Týmto spôsobom sa spolupráca v rámci špičkového výskumu ďalej rozšíri a excelentní výskumníci sa ešte viac prepoja. Spájanie výskumníkov, prehlbovanie kontaktných miest a spoločné rozvíjanie nových oblastí výskumu je nesmierne dôležité.

Špeciálne oblasti výskumu Rakúskeho vedeckého fondu (FWF) využívajú synergie a vytvárajú regionálne ukotvené výskumné siete.

V najnovšej výzve predložilo (FWF) svoje  koncepčné návrhy 26 konzorcií na medzinárodné posúdenie, šesť z nich mohlo predložiť úplnú žiadosť a štyri špeciálne výskumné oblasti budú teraz financované v celkovom objeme 14,8-milióna EUR na nasledujúce štyri roky. Dve špeciálne oblasti výskumu koordinujú výskumníci z Viedenskej technickej univerzity a po jednej výskumníci z Viedenskej univerzity (Laboratóriá Maxa Perutza) a Technickej univerzity v Grazi.                                           

Výskumné tímy z mnohých ďalších výskumných inštitúcií, ako sú Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Univerzita Johannesa Keplera v Linzi alebo Inštitút pre molekulárnu biotechnológiu Rakúskej akadémie vied (IMBA/ÖAW), ako aj tímy nemeckých partnerov projektu budú taktiež participovať na výskume.

Ako zdôraznil prezident (FWF) Christof Gattringer, ktorý novo financovaným výskumníkom srdečne zablahoželal: „Výskumníci rozvíjajú v priebehu svojej kariéry rôzne ťažiská výskumu. Špeciálne oblasti výskumu spájajú existujúce kompetencie a umožňujú rast nových sietí. Spojenie rôznych odborných znalostí nielenže prináša pridanú hodnotu pre všetkých zúčastnených, ale v konečnom dôsledku aj zvyšuje získané poznatky.“

Ako dodal Gattringer: „Rád by som však zdôraznil, že v Rakúsku je stále väčší potenciál pre špeciálne výskumné oblasti. Z dôvodu chýbajúceho rozpočtu na financovanie, už teraz nedokážeme podporiť všetky vynikajúce konzorciá. Prostriedky pochádzajú z Národnej nadácie „Fonds Zukunft Österreich“ a či bude možné v budúcnosti financovať ďalšie špeciálne výskumné oblasti je v súčasnosti neisté.“

Špeciálne výskumné oblasti ako odrazový mostík k špičkovému výskumu

Prostredníctvom tohto programu sa (FWF) zameriava na vytváranie vynikajúcich výskumných sietí. Rakúske výskumné inštitúcie dostávajú príležitosť pevne ukotviť perspektívnych výskumníkov a vylepšiť tak svoj vlastný výskumný profil. Práca v tímoch je veľmi dôležitá, keďže v špeciálnej výskumnej oblasti spolupracuje až 15 výskumníkov. Cieľom je vytvorenie výskumných sietí v medzinárodnom meradle na jednom alebo viacerých miestach. Zameriava sa na multidisciplinárne alebo interdisciplinárne výskumné témy. Od zavedenia tohto programu v roku 1993, (FWF) už pridelilo 55 špeciálnym výskumným oblastiam  prostriedky vo výške 400-miliónov EUR. Hodnotenie, ktorí bolo ukončené v roku 2020 potvrdilo, že ponuka financovania má pozitívne dlhodobé účinky a veľký vplyv na kariérny úspech zapojených výskumníkov. Obzvlášť výrazne vzrástla ich publikačná aktivita a vzrástla ich citovanosť. Súčasný schvaľovací proces už nepodlieha vtedajšej kritike o príliš malom počte žien. ako projektových manažérov. V súčasnosti dominujú vedkyne  v troch zo štyroch nových špeciálnych oblastí výskumu.

 Nové špeciálne výskumné oblasti v prehľade:

  1. Špeciálna oblasť výskumu „Korelované kvantové materiály a kvantové systémy v tuhom stave.“ Koordinácia: Silke Bühler-Paschen, Technická univerzita vo Viedni

Objem financovania: 3,5-milióna EUR | 4 roky trvania

  • Špeciálna výskumná oblasť „Meióza“. Koordinácia: Verena Jantsch-Plunger, Max Perutz Labs, Viedenská univerzita

Objem financovania: 3,7-milióna EUR | 4 roky trvania

  • Špeciálna oblasť výskumu „SPyCoDe“. Koordinácia: Matteo Maffei, Technická univerzita vo Viedni

Objem financovania: 4,4-milióna EUR | 4 roky trvania

  • Špeciálna oblasť výskumu „Laboratórium výpočtových elektrických strojov“. Koordinácia: Annette Mütze, Technická univerzita v Grazi

Objem financovania: 3,2-milióna EUR | 4 roky trvania

Okrem nezávislého financovania špeciálnej výskumnej oblasti (FWF) je tento výskumný projekt podporovaný vlastnou špeciálnou výskumnou oblasťou/transregionálnym financovaním z DFG.

Zdroj: https://www.fwf.ac.at, zverejnené: 26. 1. 2022, autor: Dr. Blanka Hermanová, rpa