HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Quantum Technology Flagship FET otvorila svoju výzvu

Aktualita

Výzva na podávanie žiadostí pre priemyselné, výskumné a technologické organizácie, ktoré sa chcú stať členmi Strategickej poradnej rady Quantum Technology Flagship FET .  je aktuálne otvorená.

Strategická poradná rada Quantum Technology Flagship FET , ktorú stanovila Európska komisia, bude poskytovať poradenstvo pri strategickom rozhodovaní Quantum Technology Flagship FET  s dlhodobým celosvetovým vplyvom.

Táto skupina bude zodpovedná za prípravu a aktualizáciu strategického výskumného programu, bude sledovať pokrok v oblasti výskumu vlajkového projektu a bude pravidelne podávať správy správnej rade FET.
Skupina bude pozostávať z deviatich organizácií: 6 z priemyslu a 3 z výskumných a technologických organizáciíe, ktoré budú doplnené a j6 nezávislými akademickými odborníkmi. Členovia skupiny budú vymenovaní na 2-ročné obdobie, pričom budú 2 až  4krát ročne a uskutočnia sa žiadosť predsedu.

Komisia vyzýva na predloženie žiadostí s cieľom vybrať členské organizácie priemyselnej a výskumnej a technologickej organizácie tejto skupiny.

Záujemcovia o túto výzvu na predkladanie žiadostí postupujte podľa inštrukcií z tohto odkazu, prečítajte si dokumentáciu a žiadosť zašlite do 15. novembra 2018:https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/636693