HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Publikovanie návrhu aktualizovaného Pracovného programu 2018 – 2020 pre oblasť klímy, životného prostredia, efektívneho využívania zdrojov a surovín

Aktualita

Európska komisia na svojich stránkach predbežne zverejnila aktualizovaný návrh Pracovného programu 2018 – 2020 pre oblasť klímy, životného prostredia, efektívneho využívania zdrojov a surovín:  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials  

Prosím zoberte na vedomie, že táto pracovná verzia Pracovného programu (Work Programme) pre Spoločenskú výzvu 5 – Opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia, efektívneho využívania zdrojov a surovín ešte nebola oficiálne prijatá a schválená Európskou komisiou. Má informačný charakter.

Commission services Important Note: This draft is made public before the adoption of the work programme to provide potential participants with the currently expected main lines of this work programme. Only the adopted work programme will have legal value.  The adoption of the work programme will be announced on the Horizon 2020 website and on the Funding and Tenders Portal.  Information and topic descriptions indicated in this draft may not appear in the final work programme; and likewise, new elements may be introduced at a later stage. Any information disclosed by any other party shall not be construed as having been endorsed by or affiliated to the Commission.  The Commission expressly disclaims liability for any future changes of the content of this document.