HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová publikácia VODÍK

Aktualita

Spoločnosť ENVIRAL, prvý výrobca bioetanolu na Slovensku, predstavila unikátnu publikáciu VODÍK – prvú publikáciu takéhoto rozmeru, zachytávajúcu dynamiku vývoja v tejto oblasti. 176 strán najnovších populárno-odborných informácií o využití vodíka, jeho výrobe, súvisiacej infraštruktúre v podmienkach SR. Publikácia je výsledkom úsilia tímu mladých autorov z Centra pre vedu a výskum s. r. o. (CVV), a spolupráce s expertmi z ENVIRAL a Výskumného ústavu zváračského.


VODÍK TREBA VIDIEŤ! V prípade záujmu kontaktujte ENVIEN GROUP, e-mail: cvav@enviengroup.eu

Zdroj: ENVIRAL, zverejnené: 18. 8. 2021, autor: rpa