HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvých 53 pilotných miest otestuje riešenia pre urýchlenie prechodu na zmenu klímy

Aktualita

Dňa 1. marca 2023 bolo v rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá vybraných 53 miest v 21 krajinách EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont 2020, aby sa zapojili do programu NetZeroCities Pilot Cities. Počas dvoch rokov budú pilotné mestá realizovať systémové a lokálne navrhnuté opatrenia s cieľom rýchlo dekarbonizovať a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030.

zoznam pilotných miest

Pilotné mestá budú podporené grantom vo výške 32 miliónov EUR z programu Horizont 2020. Finančnú pomoc dopĺňa praktická podpora zo strany poradcov (City Advisors) a partnerov konzorcia NetZeroCities pre klimaticky neutrálne mestá, ktorí pomôžu pilotným mestám zavádzať a rozširovať výskumné a inovačné riešenia (ktoré sa týkajú viacerých oblastí, od budov, mestskej mobility až po manažment odpadu) a páky na zmenu vrátane správy, financií a politiky prostredníctvom inkluzívneho, systémového a viacúrovňového prístupu k dosiahnutiu klimatickej neutrality.

Do výzvy s názvom Call for Pilot Cities bolo predložených 103 žiadostí z 33 krajín (25 členských štátov EÚ a 8 pridružených krajín). To svedčí o veľkom záujme miest stať sa pilotnými mestami a otestovať nové prístupy ku klimatickej neutralite.

Dvojročný program s názvom NZC Pilot Cities Programme

Úspešné pilotné mestá získajú grant na podporu realizácie systémových na inovácie zameraných experimentálnych aktivít počas dvojročného programu s dôrazom na vzájomnú spoluprácu, výmenu poznatkov, identifikáciu prekážok a príležitostí na ich prekonanie.

Program NetZeroCities Pilot Cities, ktorý je súčasťou Misie Klimaticky neutrálna a inteligentné mestá, pomôže mestám otestovať lokálne prispôsobené opatrenia pre prechod na klimatickú neutralitu. Vybrané mestá budú podporené grantami vo výške 32 miliónov EUR financovanými z programu Horizont 2020 a praktickou podporou, ktorá im pomôže zaviesť a rozšíriť výskumné a inovačné riešenia s využitím inkluzívneho, celosystémového prístupu pri prechode na klimatickú neutralitu.

Projekt H2020 NetZeroCities

NetZeroCities (NZC) je štvorročný projekt financovaný z programu Horizont 2020, ktorého cieľom je pomôcť mestám prekonať súčasné štrukturálne, inštitucionálne a kultúrne prekážky, aby mohli do roku 2030 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Jedným z cieľov tohto projektu je v rámci Programu „NZC Pilot Cities Programme“ testovať a implementovať inovatívne prístupy k rýchlej dekarbonizácii vo vybraných mestách a komunitách. VIDEO k projektu.

Zdroj: NetZeroCities, 30.3.2023, mit