HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvý úspech Slovenska v EIC Accelerator-e!

Aktualita

Slovenská republika zaznamenala v zatiaľ poslednej uzávierke iniciatívy Európskej inovačnej rady EIC Accelerator, ktorá bola 9. októbra 2019, historický úspech. Medzi 75 úspešnými žiadateľmi o grant alebo zmiešané financovanie formou grantu a kapitálovej investície je aj slovenská biotech firma MultiplexDX, ktorá získala grant vo výške 2,5 mil. EUR na vývoj, klinickú validáciu a vstup na trh vysoko presného diagnostického testu rakoviny prsníka na efektívnu personalizovanú liečbu. Ide o historicky prvú slovenskú firmu, ktorá uspela v EIC Accelerator, ktorý financuje výnimočné európske start-upy, s vysokým potenciálom rastu.

Vôbec po prvý krát ponúkla EIC v rámci tejto uzávierky koncept zmiešaného financovania, t.j. kombináciu grantu a investície do kapitálu firmy, ktorá umožňuje výrazné navýšenie financovania až do 17,5 mil. EUR (max. 2,5 mil. EUR grant + max. 15 mil. EUR investícia). Do uzávierky bolo podaných 1852 projektových návrhov v objeme 5,2 mld. EUR, pričom rozpočet na uzávierku bol približne 200 mil. EUR. Do druhého kola hodnotenia postúpilo 189 firiem, z ktorých približne tretina žiadala o zmiešané financovanie. Pohovormi pred porotou finálne prešlo 75 špičkových inovatívnych start-upov, ktorých produkty majú ambíciu zmeniť globálny trh. Firmy si rozdelia 278 miliónov eur a navyše niektoré získajú aj investíciu od novovzniknutého fondu EIC.

MultiplexDX sa stala jedinou v rámci krajín V4, ktorá získala financovanie, pričom v rámci východnej Európy budú financované len dva ďalšie projekty z Bulharska a Estónska. Celkovo bola táto uzávierka pre slovenské firmy úspešná, keďže z 18 podaných slovenských žiadostí získalo okrem financovanej firmy MultiplexDX šesť firiem ocenenie Seal of Excellence (pre bodové hodnotenie min. 13 z 15 bodov).

Viac informácií o EIC Accelerator-e je k dispozícii v sekcii Inovácia v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: EK, zverejnené: 9.12.2019, autor: lda