HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvé výzvy v oblasti Biotechnológie

Aktualita

Na Participant Portale nájdete otvorené prvé témy výziev z nového Pracovného programu H2020 pre NMBP časť BIOTECHNOLÓGIE pre roky 2018-2020. Pre zjednoduseny prístup si pozrite túto linku:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

V pripade otazok ma nevahajte kontaktovať:  

Ing. Nataša HURTOVÁ – Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

–   Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,

–   morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo; biotechnológie

–   EURATOM

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Tel:     + 421 2 69253 164

Mobil: + 421 917 733 512

E-mail: natasa.hurtova@cvtisr.sk

www.h2020.cvtisr.sk