HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvé výzvy Shift2Rail

Aktualita

Spoločná technologická iniciatíva pre výzkum a inovácie v oblasti železničnej dopravy Shift2Rail zverejnila prvné kolo výzviev pre podávanie návrhov projektov. Otvorené témy a výzvy sú zverejnené v ročných pracovných plánoch iniciatívy pre obdobieí 2015 a 2016. Sú rozdelené podľa toho, či sú určené pre členov  alebo nečlenov iniciatívy.

Uzávierka zverejnených výziev je stanovenána 17. marca 2016. Podrobnosti nájdete na Participant Portal.

Pri tejto príležitosti sa uskutočnil dňa 1. februára 2016 informačný deň k otvoreným výzvam Shift2Rail v spolupráci s ČR, SR a Rakúskom. Pozvánku a program nájdete na stránkach FFG.