HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvé granty ERC v Horizonte Európa pre začínajúcich vedcov

Aktualita

397 začínajúcich výskumných pracovníkov získalo granty Európskej rady pre výskum (ERC). Na základe prvej výzvy ERC Starting grants 2021 bude do excelentných projektov, ktoré vymysleli vedci a výskumníci, investovaných 619 miliónov €.

Granty v priemernej hodnote 1,5 milióna € pomôžu ambicióznym mladým výskumníkom rozbehnúť vlastné projekty, vytvoriť si tímy a realizovať svoje najlepšie nápady. Vybrané návrhy sa týkajú všetkých oblastí výskumu, od medicínskych aplikácií umelej inteligencie až po návrh právneho režimu pre spravodlivý influencerský marketing.

Pozrite si príklady úspešných projektov.

Granty zároveň vytvoria viac ako 2 000 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ďalších zamestnancov hostiteľských inštitúcií.

Táto výzva na predkladanie návrhov prilákala viac ako 4 000 návrhov, ktoré posudzovali komisie zložené z renomovaných výskumných pracovníkov z celého sveta.

Predsedníčka Európskej rady pre výskum Prof. Maria Leptinová uviedla: „Je to najlepšia investícia do našej budúcnosti, aj vzhľadom na neustále rastúcu celosvetovú konkurenciu. Musíme dôverovať mladým ľuďom a ich poznatkom o tom, ktoré oblasti budú dôležité v budúcnosti. Preto som nadšená, že títo noví víťazi ERC starting grantov sú pripravení vydobyť si nové pozície a založiť vlastné tímy. Niektorí z nich sa vďaka grantom ERC vrátia zo zahraničia a budú robiť vedu v Európe. Musíme naďalej dbať na to, aby Európa zostala vedeckou veľmocou.“

Zverejnené 10.1.2022, zur, zdroj: ERC