HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvá výzva na predkladanie projektov pre medziregionálne inovačné investície je otvorená

Aktualita

Interregional Info Day - 9 December

Európska komisia vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektov pre nový Nástroj na medziregionálne inovačné investície (I3) v hodnote 145-mil. EUR na roky 2021 a 2022. Program je určený pre výskumných pracovníkov, podniky, občiansku spoločnosť aj verejnú správu. 

Výzva sa zameriava na dve oblasti:

  1. Finančná a poradenská podpora pre investície do medziregionálnych inovatívnych projektov
  2. Finančná a poradenská podpora na rozvoj hodnotových reťazcov v menej rozvinutých regiónoch

V rámci nového nástroja I3 je na roky 2021 – 2027 vyčlenených 570-mil. EUR. Nástroj I3 slúži na podporu komercializácie a rozšírenia medziregionálnych inovačných projektov v spoločných prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie. Podporovať bude partnerstvá výskumných pracovníkov, podnikov, občianskej spoločnosti a verejnej správy s cieľom identifikovať a zdokonaliť spoločné oblasti investícií. Podporia sa tým aj synergie s opatreniami v rámci programu Horizont Európa a Programu pre jednotný trh.

Predstavenie novej výzvy sa uskutoční online 9. decembra 2021 počas informačného dňa, ktorý organizujú European Innovation Council (EIC) a SMEs Executive Agency (EISMEA).

Viac informácií:

Informácie o informačnom dni (v anglickom jazyku).

Informácie o novej výzve (v anglickom jazyku).

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk; https://eismea.ec.europa.eu, zverejnené: 30. 11. 2021, autor: rpa