HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvá výzva H2020 projektu European City Facility na podporu miest a obcí otvorená!

Aktualita

V rámci H2020 projektu European City Facility bola vyhlásená prvá výzvu na predkladanie žiadostí.

Európsky projekt European City Facility (EUCF), poskytuje vrámci tejto výzvy praktické odborné znalosti a grantové financovanie až do výšky 60 000 EUR (lump sum – zjednodušené financovanie) na podporu miest a obcí v príprave investičných balíčkov (Investments Concepts) pre financovanie energetickej efektívnosti, na prípravu klimatických a energetických plánov.

Pozrite si inštruktážne video k predkladaniu projektových návrhov, ktoré Vás prevedie všetkými krokmi k úspešnému podaniu žiadosti a vypracovaniu úspešného investičného plánu.

Zdroj:www.eucityfacility.eu/, zverejnené: 9.9.2020, mit